404 total views

Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα είναι περισσότερο σύνηθες μεταξύ ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Το ποσοστό των καπνιστών μεταξύ ασθενών που πάσχουν από διπολική διαταραχή είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Οι άνθρωποι με διπολική διαταραχή έχουν μάλιστα την τάση να καπνίζουν πολύ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες καταπολέμησης της εξάρτησης αυτής. Σε πρόσφατες έρευνες το κάπνισμα έχει λάβει αρκετή προσοχή μεταξύ των ερευνητών και των ειδικών υγείας ως ένας παράγοντας κινδύνου για την αυτοκτονική συμπεριφορά των διπολικών ασθενών.

Οι καθηγητές Baek, Eisner και Nierenberg από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στη Βοστόνη μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ καπνίσματος και αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε ανθρώπους που πάσχουν από διπολική διαταραχή. Για τη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την Εθνική Επιδημιολογική Έρευνα για το Αλκοόλ και Συναφείς Παθήσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής. Οι απαντήσεις από συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ του 2001 και 2002 σε 1,643 εξω-νοσοκομειακούς ασθενείς με διπολική διαταραχή τύπου 1 και 2 συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Στόχος της μελέτης ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών μεταξύ αυτών που ήταν καπνιστές όταν διεξαγόταν η έρευνα, αυτών που είχαν κόψει το κάπνισμα και αυτών που δεν ήταν πότε καπνιστές. Οι τρεις αυτές ομάδες συγκρίθηκαν με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, την ποιότητα ζωής τους και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, τους συνέκριναν ως προς τη συμπτωματολογία τους και τις αυτοκτονικές τους τάσεις ενόσω βρίσκονταν στο χειρότερο στάδιο κατάθλιψης. Η παρουσία άλλων ψυχικών διαταραχών και διαταραχών προσωπικότητας λήφθηκε επίσης υπόψη.
Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι καπνιστές με διπολική διαταραχή είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής, ευρύτερη συμπτωματολογία ενόσω βρίσκονταν στο χειρότερο στάδιο κατάθλιψης και πιο συχνή εμφάνιση άλλων ψυχικών νόσων που συνυπάρχουν με τη διπολική διαταραχή. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι οι καπνιστές ήταν πιθανότερο να οδηγηθούν σε απόπειρα αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια καταθλιπτικών επεισοδίων συγκριτικά με πρώην και μη καπνιστές. Ωστόσο, αντίθετα με άλλες επιδημιολογικές μελέτες, οι καπνιστές δεν παρουσίαζαν σοβαρότερη πορεία της νόσου συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες όσων αφορά την ηλικία εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων και τον αριθμό διπολικών επεισοδίων. Από την άλλη πλευρά, η πιθανότητα εμφάνισης άλλων ψυχικών διαταραχών ήταν μεγαλύτερη για τους καπνιστές συγκριτικά με τους μη καπνιστές. Ιδιαίτερα, παρατηρήθηκαν αυξημένα ποσοστά κατάχρησης αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών ουσιών στους καπνιστές με διπολική διαταραχή. Στη μελέτη δε διαπιστώθηκε ωστόσο μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαταραχών προσωπικότητας για τους καπνιστές.

Συνοπτικά, η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει ότι το κάπνισμα είναι ένας παράγοντας που αυξάνει την πιθανότητα απόπειρας αυτοκτονίας στη χειρότερη φάση των καταθλιπτικών επεισοδίων στους πάσχοντες από διπολική διαταραχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι το κάπνισμα είναι ανεξάρτητα συνδεδεμένο με την αυτοκτονική συμπεριφορά στους διπολικούς ασθενείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση νικοτίνης είναι συχνότερη στους πληθυσμούς με διπολική διαταραχή, το κάπνισμα δύναται να αποτελέσει ενημερωτικό παράγοντα όταν οι ειδικοί ψυχικής υγείας αξιολογούν τον κίνδυνο αυτοκτονικών συμπεριφορών στους διπολικούς ασθενείς.

Παρόλα αυτά το κάπνισμα είναι μία συμπεριφορά που μπορεί με την κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία να μειωθεί αλλά και να διακοπεί και το ίδιο ισχύει και για τη διπολική διαταραχή. Ασθενείς με διπολική διαταραχή έχουν σημαντική ικανότητα στο να κατανοήσουν την επικινδυνότητα που προκαλεί το κάπνισμα στη ψυχική και σωματική τους υγεία και μπορούν να ανταποκριθούν πολύ θετικά σε παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος. Μελέτες σαν τις παραπάνω μπορεί να είναι ανησυχητικές αλλά μας μαθαίνουν και μας δείχνουν τους πληθυσμούς που έχουν πιο μεγάλη ανάγκη βοήθειας.

Είναι εξίσου σημαντικό που αρχίζει πλέον στη διπολική διαταραχή να δίνεται και έμφαση σε θέματα υγείας αλλά και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Σε επόμενα άρθρα μας θα αναφερθούμε και σε σχετικές παρεμβάσεις βελτίωσης της υγείας και μείωσης παραγόντων κινδύνου στη διπολική διαταραχή και την κατάθλιψη.

Τι σχέση έχετε εσείς με το κάπνισμα; Πως βλέπετε ότι επηρεάζει και επηρεάζεται από τη διπολική σας διαταραχή; Εάν καταφέρατε να το κόψετε πως το κάνατε αυτό;

Πηγή: Βαρνά & Μάλλιαρης (2020) Η σχέση μεταξύ του καπνίσματος και της αυτοκτονικής συμπεριφοράς στη διπολική διαταραχή. Μία σχέση Αγάπης και Καταστροφής. ΜanioΚatathlipsi.gr .

Ελεύθερη η αναδημοσίευση, ως έχει, με αναφορά στην πηγή.

Baek, J., Eisner, L., & Nierenberg, A. (2013). SMOKING AND SUICIDALITY IN SUBJECTS WITH BIPOLAR DISORDER: RESULTS FROM THE NATIONAL EPIDEMIOLOGIC SURVEY ON ALCOHOL AND RELATED CONDITIONS (NESARC). Depression And Anxiety, n/a-n/a. doi: 10.1002/da.22107